Bağlantıları atla

“Bir Arada Yașam: Beraber Mümkün”, 2 Aralık 2019

Başkan M. KABECHE katılımcılara katkıları için teşekkür etti ve proje konusunu, hedeflerini ve adımlarını hatırlatarak atölye gündeminden bahsetti. 

Strasburg Misafirperver Şehir Misyonu’nundan sorumlu Elodie SOJIC, mültecileri şehirde onurlu bir şekilde karşılama konusundaki çalışmalarını sundu. Ayrıca kentin kültürlerarası tanıtımı hakkındaki görüşlerini paylaştı. Strazburg Misafirperver Şehir Misyonu, iki yıl önce şehre göç eden insanların koşullarını iyileştirmek için oluşturuldu: sığınmacılar, mülteci statüsü almış ve almamış olanlar, diğer göçmenler. Çıkış noktaları, devletin yardım edemediği için ve derneklerin tek başına başa çıkamayacakları sorunlarla karşı karşıya kalmasıydı. Gelen mültecilerin sayısı artarken (Bas-Rhin’de 2014’de 2.000, 2018’de 4.000), Hassas Göçmenlerin Onurlu Kabulü için Manifesto tasarlandı, yayınlandı ve 37 dernek tarafından imzalandı. Strazburg’un yanı sıra diğer şehirler de benzer bir yaklaşım sergiledi. İyi uygulama örneklerini paylaşarak ve mevcut uygulamaları iyileştirmek için Devletle de diyalog kurarak, özellikle de doğrudan sorunlarla karşılaşılan bölgelere ve sivil topluma yer vererek ve bu konudaki hususlar için sorumluluk alarak, birbirlerine yardımcı olabilmek amacıyla, şehir birliğini kurdular.

Bölgesel ve Gençlik, Spor ve Sosyal Uyum Başkanlığı Uluslararası Muhabiri, Marie-Agnès PIERROT, ikinci konuşmacıydı. Pierrot, kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmakta. Konuşmasını, tüm Grand Est Bölgesi için bu görevdeki tek çalışan olduğunu ve bunun oldukça zorlu bir sorumluluk olduğu gerçeğinin altını çizerek açtı. Daha sonra, bize Fransa’daki asimilasyon politikasını, örneğin Birleşik Krallık’ta görülen çokkültürlülük ile karşılaştırarak hatırlattı. “Bunlar karmaşık felsefi ve politik kavrayışlardır. Çokkültürcül modeli reddetmesine rağmen Fransa, çokkültürcülük modellerinde görülen dezavantajlı insanları tercih eden belirli politikaları ve kotaları uygulayan pozitif ayrımcılık uygulamalarını benimsemiştir. Bu, öncelikli mahallelerin şehir politikalarının yanı sıra işyerindeki Engelli ve Cinsiyet Eşitliği politikalarında da geçerlidir. Aynı zamanda, pozitif ayrımcılık eşitsizlikleri düzeltmeyi amaçlamaktadır, ancak bunu yaparken, bir diğerini ortaya çıkartmaktadır. Bu konularda farkındalık yaratma eylemlerinin olmaması, aynı grubun kötü tanınmalarına ve nüfusun geri kalanı tarafından hor görülmesine neden oluyor. Avantajlar kazanılıyor, ancak damgalanma bir şekilde pekiştiriliyor ve zarar vermeye devam ediyor.”

Öğleden sonra, “Sleepyville’de bir Cami” etkinliğinden esinlenerek geliştirilen bir Belediye Meclisi simülasyonu etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinliğin amacı, hem lehte ve aleyhte olan şehir sakinlerin bir araya gelerek, bir cami inşa edilmesi konusunda tartışarak, oy kullanılmasıdır. Oynanacak roller arasında gelenekçi, popülist ve çeşitlilik partilerinin yanı sıra bir yandan kentin geleneklerini koruyan dernekler, diğer yanda da Müslüman dini dernekleri yer almaktaydı. Belediye başkanı toplantıya, yardımcıları ile birlikte, başkanlık ederek, tartışmaların bir çerçeve kapsamında olması ve katılımcı grupların her birine olası uzlaşma hususlarını sağlamalıydı. Bu simülasyonun sonunda, oyların sonuçları uzlaşmalar sayesinde caminin inşası için olumluydu. Etkinliğe katılanlar, birey olarak kendilerinden farklı bir perspektif düşünmelerine imkân tanıdığı için hoşnut kaldı. Bazıları görüşlerinin ve hatta inançlarının tam tersi bir rol oynamak zorunda kaldı. Grup, Strazburg veya başka herhangi bir şehir için bir metafor olabilecek hayali bir ülkede tartışılan bir konu üzerinde çalışma fırsatı buldu. Sadece tartışmakla kalmayıp, aynı zamanda demokratik bir uygulama olan oy kullanmak da etkinliğin parçasıydı. Belediye Başkanı ve yardımcılarının tartışmalara başkanlık yapması ve rehberlik etmesi sonucu, uzlaşmaya zemin hazırlayarak, anlaşmaya yol açarak olumlu bir sonuç doğurdu: şimdiye kadar ibadethaneden yoksun kalan bir topluluk için, mevcut diğer toplulukların da nezdinde yeni bir ibadet yeri inşa edilmesi kararı. Demokratik bir çerçeve içinde bir tartışma ve diyalog yoluyla ve haksızlık ve eşitsizliğin yanı sıra ibadet ve inanç özgürlüğüne engel olan aktörlere aracılık ederek başarılı bir şekilde engel kaldırıldı.

Yorum Bırakın

Close Bitnami banner
Bitnami