Bağlantıları atla

Bir Katılımcının Bakış Açısından: Benzer Fikirlere Sahip Meslektaşlarımı Tanımak ve Uygulama Paylaşımlarında Bulunmak için Harika bir Fırsat

Strazburg, 31/10/2019

Kültürlerin birlikte yaşayabileceği, aynı zamanda yeniliklere imza atmak ve problemleri çözmek için çalışabileceği ve yaratabileceğine inanıyorum. Birlikte yaşayabilmek ve çalışabilmek için, sürekli çabalamamız gerektiğini kabul etmeli, kendimiz ve başkaları üzerine düşünmeli, sonra bir araya gelmeli ve denemeliyiz. İnsan hakları, çeşitlilik, kültürel paylaşımlar ve hareketlilik için çalışan, aynı zamanda ayrımcılığa ve nefrete karşı mücadele eden benzer düşünen insanlarla bir araya gelmek, bu nedenle her zaman bir bütünün bir parçası olmak ve meslektaşlarından ilham almak için harika bir fırsattır. İlk etkinlikte katılımcıların:

  • İlk olarak, kendilerini ve başkalarını benzersiz kıldıklarını düşündükleri özellikleri ve gruptaki diğer insanlarla benzer ya da farklı olduklarını düşündükleri şeyleri düşünmelerini, ve
  • Daha sonra ise, ne kadar haklı olup olmadıklarını, asla hayal bile edemeyecekleri benzerliklerini ve başlangıçta algıladıkları veya düşünmedikleri farklılıkları keşfedilmesini sağladı.

Bu etkinlik bana Danimarka’da yapılan deney ve etkinliği hatırlattı. 

 

Dünyanın başka ülkelerinde çokkültürlülüğe ve kültürlerarasılığa deneyimleri duymak oldukça ilginçti. Öğleden sonra konuşmacı olarak davet edilen ASTU Derneği, göç ve politikalarla ilgili çalışmalarının Fransız tarihi bağlamında sundu. 70’lı yıllarda Fransa’ya göç eden Türklerin görüşlerini dinlemek ilginçti. Anlattıklarına göre, Fransa’daki 2019’daki Türkler, günümüzde Türkiye’sindeki Türkler ile aynı değil. Hem Fransa’daki topluluklarının hem de Fransız göç tarihi ve politikalarının deneyimlerini anlamak, her iki gerçekliği kavramak için oldukça iyi bir kıyaslama sağladı. Ayrıca, kendi bakış açılarına göre, kültürlerarası diyalog ve ilişkilere göre kültürlerarasılık ve anahtar tanımlarını da verdiler. Ayrıca, yeni gelenlerin, mağdur olarak davranmak veya kötü tutumlar benimsemek yerine, yerel halkın ve vatandaşların karşılaştıkları sorunlar veya boşluklar hakkında farkındalık yaratarak ve iddialarını ileterek yeni bir ülkede almaları gereken aktif ve olumlu rol konusunda vurgu yaptılar.

Bitirirken, küçük gruplar halinde çokkültürlülük ve kültürlerarasılık tanımlarımızı tartıştığımız son bir faaliyet yapıldı. Gruplar daha çok kültürlerarasılığın tanımına odaklanmayı seçti. Hepimiz benzer görüşlere sahip olsak da hepsini yansıtacak bir tanım oluşturmak için ortak kelimeler ve cümleler üzerinde anlaşmak epey zorlu oldu. Bu bize çeşitliliğimizi ve benzersizliğimizi hatırlatmak ve birlikte bir şeyler yaratma kapasitemizi zorlamak için iyi bir fırsattı.

Bu arada, benim sunacağım tanım bu olurdu: 

 “Kültürlerarasılık, tüm ufuklardaki benzersizlik, karmaşıklık, benzerlikler ve farklılıklar bakımından insanlar arasında, birlikte yaşama ve birlikte yaşama ruhu sağlayan olumlu, yapıcı ve tatmin edici etkileşimdir.”

Böyle bir etkinliği organize ettiği ve bizi çok iyi ağırladığı için AMSED’e teşekkürlerimi sunarım!

Yorum Bırakın

Close Bitnami banner
Bitnami