Bağlantıları atla

Category: Raporlar

Rapor: Türkiye ve Fransa’da Çokkültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?

Rapor: Türkiye ve Fransa’da Çokkültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?

içerisinde Tags

YADA Vakfı olarak sivil toplumun etki kapasitesini artırmak üzere çalışmalar yürütüyor, bu doğrultuda sivil toplumun farklı aktörleri arasındaki diyaloğun güçlenmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde hem çalışma alanları hem de arka planları ve motivasyonları açısından oldukça farklı birçok kurumu bir araya getiriyor, farklılıklar arası müzakerenin

Kültürel Çoğulculuk | Haritalama Raporu

Kültürel Çoğulculuk | Haritalama Raporu

içerisinde Tags

Kültürel çoğulculuk, kültürlerin kendine özgü niteliklerini hala koruyabildikleri ve daha zengin bir bütün oluşturmak için birleşebildikleri bazı ülkelerde bir kültürel çeşitlilik biçimidir. Birleşik Devletler dahil birçok ülkede, çok kültürlülük terimi kültürel çoğulculuk ile eşanlamlı olarak veya bunun yerine kullanılmaktadır. Newman’a (1973) göre, toplumlar tekli (bir

Kültürlerarasılık | Haritalama Raporu

Kültürlerarasılık | Haritalama Raporu

içerisinde Tags

Kültürlerarasılık, kültürel çeşitliliğe ve çoğulculuğa değer vermekte ve bu da zorunlu olarak makul kültürel düzenlemelerin uygulanmasını gerektirmektedir. Kültürlerarasılık, aynı zamanda, entegrasyonun hem azınlıkların hem de çoğunlukların birbirlerine uyum sağladığı iki yönlü bir süreç olarak tanımlandığı entegrasyon ve sosyal içerme hedeflerine vurgu yapmaktadır. Ek olarak tıpkı

Çok Kültürlülük | Haritalama Raporu

Çok Kültürlülük | Haritalama Raporu

içerisinde Tags

Asimile etme ve marjinalleştirme tutumlarına karşı politik ve kültürel duruşun bir ifadesi olan çok kültürlülük tartışmaları, modern toplumun eşitlikçi tutum adı altında yarattığı eşitsiz duruma karşı post-modern duruşu sembolize etmektedir. Ayrıca, her kültürün vazgeçilmez olduğu ve farklı kültürlerin barış içinde birlikte yaşayabileceği fikri, çok kültürlülüğün

Close Bitnami banner
Bitnami