Bağlantıları atla

Tag: Kültürlerarasılık

Kültürel Çoğulculuk | Haritalama Raporu

Kültürel Çoğulculuk | Haritalama Raporu

içerisinde Tags

Kültürel çoğulculuk, kültürlerin kendine özgü niteliklerini hala koruyabildikleri ve daha zengin bir bütün oluşturmak için birleşebildikleri bazı ülkelerde bir kültürel çeşitlilik biçimidir. Birleşik Devletler dahil birçok ülkede, çok kültürlülük terimi kültürel çoğulculuk ile eşanlamlı olarak veya bunun yerine kullanılmaktadır. Newman’a (1973) göre, toplumlar tekli (bir

Kültürlerarasılık | Haritalama Raporu

Kültürlerarasılık | Haritalama Raporu

içerisinde Tags

Kültürlerarasılık, kültürel çeşitliliğe ve çoğulculuğa değer vermekte ve bu da zorunlu olarak makul kültürel düzenlemelerin uygulanmasını gerektirmektedir. Kültürlerarasılık, aynı zamanda, entegrasyonun hem azınlıkların hem de çoğunlukların birbirlerine uyum sağladığı iki yönlü bir süreç olarak tanımlandığı entegrasyon ve sosyal içerme hedeflerine vurgu yapmaktadır. Ek olarak tıpkı

Close Bitnami banner
Bitnami